Spring naar content
#Blog#Nieuws

Dít zijn de top 5 IT-trends die domineren in 2023

Wordt 2023 het jaar waarin AI doorbreekt? Hoe staat het met de acceptatie van cloud? En welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van hybride werken? We vragen het aan Cedric van Riemsdijk, lead IT business development bij Nsecure. Vanuit zijn rol bespreekt hij geregeld met uiteenlopende opdrachtgevers hun grootste behoeftes en uitdagingen op het gebied van toegang en veiligheid, waarna hij deze vertaalt naar effectieve IT-oplossingen. Cedric voorziet onder meer dat AI de komende jaren steeds meer een grotere rol gaat spelen, ook in het toegang- en securitydomein. In dit artikel gaat hij dieper in op de vijf grootste IT-trends van 2023.

 

Trend #1: Artifical intelligence (AI)

Natuurlijk, artificial intelligence (AI) is op zichzelf geen nieuw fenomeen. Maar 2022 was wel het jaar waarin door AI aangedreven toepassingen op grote schaal doorbraken richting het grote publiek. Denk maar aan Dall-E 2, een AI-toepassing waarmee je geheel nieuwe images kunt genereren. Of aan ChatGPT, de chatbot die teksten kan schrijven over vrijwel elk denkbaar onderwerp, in elke denkbare stijl.

Cedric legt uit: “De komende jaren gaat AI een steeds grotere rol spelen, ook in ons eigen vakgebied toegang en security. Al langer zijn onze ‘slimme’ camerasystemen in staat om afwijkingen in looppatronen te detecteren; zodra een bezoeker afwijkt van het als ‘standaard’ gedefinieerde looppatroon, geeft het systeem vanzelf een seintje. Inmiddels kunnen AI-camera’s nu ook loopstijlen herkennen en het bijvoorbeeld detecteren als iemand over een terrein sluipt.”

“AI stelt ons kortom in staat om gedrag steeds beter te herkennen en afwijkingen steeds sneller, in realtime, te detecteren. De acceptatie van dit soort toepassingen zal tegelijkertijd – doordat het grote publiek steeds bekender raakt met de mogelijkheden van AI – verder toenemen. Een grote winst is dat deze toepassingen ook in het kader van duurzaamheid veel waarde kan toevoegen voor organisaties. Bijvoorbeeld door het toevoegen van algoritmes die gedrag en routes kunnen sturen en suggesties doen welke kantoorlocatie op bepaalde momenten minder druk is. Of een melding genereren bij afwijkend gedrag bij aanbieden van een toegangspas.”

 

Trend #2: Cyberdreiging: Zero Trust

De Britse krant The GuardianDe gemeente Antwerpen. Metro, het Duitse moederbedrijf van groothandelsketen Makro. Het zijn slechts enkele voorbeelden van organisaties die recent werden getroffen door cyberaanvallen, met alle organisatorische en financiële gevolgen van dien.

Doordat steeds meer systemen en devices anno 2023 zijn aangesloten op het internet, wordt het potentiële aanvalsoppervlak ondertussen alleen maar groter, schetst Cedric. “Bovendien worden niet langer met name grote banken, verzekeraars en overheidsinstanties slachtoffer van cybercriminaliteit. Ook bedrijven die vitale infrastructuur beheren – zoals spoorbeheerders en energiebedrijven – en MKB-bedrijven zullen steeds vaker getroffen worden door ransomware (waarbij buitgemaakte gegevens pas weer worden vrijgegeven na betaling van ‘losgeld’) en andersoortige cyberaanvallen.”

“Niet voor niets hanteren steeds meer bedrijven en organisaties het zogenoemde Zero Trust-principe bij de inrichting van hun securitylandschap. Daarbij hebben – vanuit het principe ‘never trust, always verify’ – echt alleen nog maar gebruikers met de juiste credentials toegang tot een bepaalde fysieke of digitale locatie. Ook in onze eigen systemen en oplossingen voor access & security hanteren we dit principe.”

Verder wordt monitoring volgens Cedric steeds meer ingestoken op het niveau van individuele endpoints, zoals pc’s, servers en mobiele apparaten. “Zodra er een afwijking wordt geconstateerd, zoals een inlogpoging op een ongewoon tijdstip of vanaf een onbekende locatie, wordt het betreffende endpoint direct geïsoleerd van de rest van het netwerk. Het doel: voorkomen dat cybercriminelen snel kunnen binnendringen in de bovenliggende systemen.”

 

Trend #3: Hybride werken

Sinds de coronapandemie zijn we in sneltreinvaart vertrouwd geraakt met het hybride werken: deels op kantoor, deels op afstand. Nieuw is vooral dat het aantal mogelijkheden om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken verder groeit. Steeds meer bedrijven en organisaties gaan gebruikmaken van handige cloud-apps, bijvoorbeeld voor planning, tijdregistratie of allerlei HR-taken, zoals het aanvragen van verlof of het indienen van declaraties.

Cedric: “Ook in ons eigen vakgebied, toegang en security, zien we dat er steeds meer mogelijkheden komen om zelf zaken op afstand te regelen. Toegang aanvragen tot een specifieke (fysieke of digitale) locatie? Een nieuwe toegangspas aanvragen? Ook op het gebied van toegang en beveiliging regelen medewerkers steeds meer zaken zelf, via de cloud – ongeacht waar ze die dag aan het werk zijn. Belangrijk is wel om hierbij te blijven voldoen aan wet- en regelgeving, zoals de AVG of wetgeving op het gebied van arbeidsrecht. Dit kun je onder meer doen door het ‘papierwerk’, zoals certificeringen en documenten, op orde te hebben vóórdat personen worden aangemeld om toegang te krijgen tot een bedrijfslocatie.”

 

Trend #4: Toenemende acceptatie van cloud

Steeds meer bedrijven en organisaties maken de komende jaren definitief de beweging naar de cloud. Ook bedrijven die eerder nog wat huiverig waren voor een gang naar de cloud – bijvoorbeeld in de financiële sector – brengen hun eigen omgevingen nu over, merkt Cedric.

“Dat heeft onder meer te maken met de nieuwe Europese NIS2-richtlijn, met strenge beveiligingsnormen voor bedrijven in ‘essentiële sectoren’ (waaronder de energiebranche, de gezondheidszorg, het bankwezen en infrastructuur voor de financiële markt). Het besef groeit dat juist cloudproviders het vereiste hoge securityniveau kunnen realiseren.”

“Bovendien bieden steeds meer cloudproviders de mogelijkheid om data op te slaan in elke gewenste regio, volgens de daar geldige wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Voor veel Nederlandse bedrijven en organisaties – die gebonden zijn aan de Europese AVG-richtlijn – een zorg minder.”

 

Trend #5: Open architecturen

Doordat steeds meer platformen worden ontwikkeld op basis van een open architectuur, wordt het steeds makkelijker om de hele bedrijfsketen op elkaar aan te laten sluiten. De komende tijd zullen de verschillende systemen binnen een organisatie – van ERP- en HR-systemen tot communicatieplatforms en systemen voor security, toegang of Identity & Access Management – steeds makkelijker met elkaar kunnen communiceren dankzij API-koppelingen. Ook communiceren platformen steeds makkelijker met externe systemen en databases.

Dit soort ketenautomatisering biedt volgens Cedric verschillende voordelen, zeker ook waar het gaat om beveiliging en toegang. “Een voorbeeld het koppelen van identity management platform met een ERP-systeem: als de veiligheidscertificaten van een bepaalde leverancier die werkzaamheden uitvoert zijn verlopen en hij dus niet meer compliant is, is het voor de financiële afdeling op dat moment ook niet meer mogelijk om betalingen uit te voeren naar het betreffende bedrijf. Hiermee voorkom je dus dat zaken tussen wal en schip vallen.”

Kortom: deze ketenautomatisering kan op vele vlakken voordelen met zich brengen als het gaat om bijvoorbeeld duurzaamheid, efficiëntie in bedrijfsprocessen en het verhogen van veiligheid.

 

YIM volgt de ontwikkelingen op het gebied van IT, compliancy, security en toegang op de voet. Meer weten? Neem dan contact op!