Spring naar content

Verdiep je in de kennis en ervaring van YIM

Bekijk hier onze documentatie en veelgestelde vragen (FAQ) of lees je meer in via één van onze whitepapers over contractor management, locatiemanagement, e-learning en meer.

Documentatie

Voldoet uw bedrijf aan alle wetgeving bij de inhuur van personeel? Een contract met de leverancier geeft geen vrijwaring. In dit document hebben we de belangrijkste wetgevingen onder elkaar gezet, zodat u volledig compliant bent wanneer het gaat om het inhuren van personeel.

In Nederland gelden diverse wetten rond het inzetten van personeel van derden. Als opdrachtgever bent u eindverantwoordelijk voor het naleven van deze wetten. Indien een werknemer in de keten te weinig betaald krijgt, een ZZP’er een schijnzelfstandige blijkt te zijn, er te weinig loonheffingen worden afgedragen door een opdrachtnemer, etc. dan kunt u daar rechtstreeks op worden aangesproken.
De onderstaande zes wetten komen aan bod:

  • Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU)
  • Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)
  • Wet Ketenaansprakelijkheid (Wka)
  • Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA)
  • Wet arbeid vreemdelingen (Wav)
  • Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)
Download

Bent u compliant bij het inzetten van externen? In Nederland gelden diverse wetgevingen als het gaat om het inzetten van personeel van derden. De Wet Ketenaansprakelijkheid (Wka), Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) zijn er slechts enkele. Als opdrachtgever bent u eindverantwoordelijk voor het juist naleven van deze wetten.

Maar hoe maakt u als organisatie de vertaalslag? Wat wordt er verwacht van al uw afdelingen? En hoe borgt u de wet- en regelgeving in uw identity of security systemen en processen? Nsecure en Pellicaan Advocaten nemen u mee in de wetgevingen die u absoluut niet mag vergeten bij het inhuren van extern personeel én de vertaalslag binnen uw identity en security systemen

Download

Privacy vormt een belangrijk en verplicht onderwerp bij toepassingen op het gebied van access & identity management. Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywetgeving, hebben organisaties een brede verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze omgaan met persoonsgegevens.

Juist omdat binnen access & identity management oplossingen veelvuldig persoonsgegevens van uiteenlopende aard worden verwerkt, is het zaak bij het ontwerp en de toepassing ervan te borgen dat dit aantoonbaar conform de AVG wetgeving plaatsvindt.

Download

FAQ