Spring naar content

Verdiep je in de kennis en ervaring van YIM

Bekijk hier onze documentatie en veelgestelde vragen (FAQ) of lees je meer in via één van onze whitepapers over contractor management, locatiemanagement, e-learning en meer.

Documentatie

Voldoet uw bedrijf aan alle wetgeving bij de inhuur van personeel? Een contract met de leverancier geeft geen vrijwaring. In dit document hebben we de belangrijkste wetgevingen onder elkaar gezet, zodat u volledig compliant bent wanneer het gaat om het inhuren van personeel.

In Nederland gelden diverse wetten rond het inzetten van personeel van derden. Als opdrachtgever bent u eindverantwoordelijk voor het naleven van deze wetten. Indien een werknemer in de keten te weinig betaald krijgt, een ZZP’er een schijnzelfstandige blijkt te zijn, er te weinig loonheffingen worden afgedragen door een opdrachtnemer, etc. dan kunt u daar rechtstreeks op worden aangesproken.
De onderstaande zes wetten komen aan bod:

 • Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU)
 • Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)
 • Wet Ketenaansprakelijkheid (Wka)
 • Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA)
 • Wet arbeid vreemdelingen (Wav)
 • Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)
Download

Bent u compliant bij het inzetten van externen? In Nederland gelden diverse wetgevingen als het gaat om het inzetten van personeel van derden. De Wet Ketenaansprakelijkheid (Wka), Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) zijn er slechts enkele. Als opdrachtgever bent u eindverantwoordelijk voor het juist naleven van deze wetten.

Maar hoe maakt u als organisatie de vertaalslag? Wat wordt er verwacht van al uw afdelingen? En hoe borgt u de wet- en regelgeving in uw identity of security systemen en processen? Nsecure en Pellicaan Advocaten nemen u mee in de wetgevingen die u absoluut niet mag vergeten bij het inhuren van extern personeel én de vertaalslag binnen uw identity en security systemen

Download

Privacy vormt een belangrijk en verplicht onderwerp bij toepassingen op het gebied van access & identity management. Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywetgeving, hebben organisaties een brede verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze omgaan met persoonsgegevens.

Juist omdat binnen access & identity management oplossingen veelvuldig persoonsgegevens van uiteenlopende aard worden verwerkt, is het zaak bij het ontwerp en de toepassing ervan te borgen dat dit aantoonbaar conform de AVG wetgeving plaatsvindt.

Download

FAQ

Wat is YIM?

YIM staat voor Your Identity Management: een platform dat ontzorgt op het gebied van bezoekersregistratie, visitor management, contractor management en identity management. 

De wensen en behoeften van organisaties, beheerders en eindgebruikers zijn vertaald naar een optimaal workflow & identity management platform. Klaar voor nu en de toekomst. Met add-ons gericht op E-learning, Dashboards en Interfaces.

Wat zijn de functionaliteiten van YIM?

YIM: om al uw bezoekers, contractors en leveranciers efficiënt te registreren, gastvrij toegang te verlenen, veilig werken te garanderen en bedrijfsprocessen te optimaliseren. Het gebruiksvriendelijke platform bevat diverse modules zodat jij niet voor verrassingen komt te staan. 

 

 

 

YIM visitors: Deze module zorgt dat uw bezoekers eenvoudig worden aangemeld en gastvrij worden ontvangen. 

YIM Contractors: om al uw contractors gemakkelijk en sneller te registreren, gastvrij toegang te verlenen, veilig werken te garanderen en uw bedrijfsprocessen te continueren. 

YIM Employees: eenvoudig en overzichtelijk rollen, vereisten en toegangsrechten voor al je medewerkers.

Hoe start ik met YIM?

Wanneer je geïnteresseerd bent in YIM. komen wij graag in contact. Plan een demo of neem contact op via onze contactpagina. Het YIM team helpt je graag verder. Bespreek je wensen of vragen via whatsapp, telefonisch of e-mail.

Voor wie is YIM van toegevoegde waarde?

YIM is vertrouwd met een groot aantal sectoren met ieder hun eigen specifieke uitdagingen, regelgevingen en wensen op het gebied van bezoekersregistratie, contractor management en identity management. 

YIM helpt organisaties verder, wanneer je het belangrijk vindt om:

 • Gastvrijheid en veiligheid optimaal te waarborgen in het hele proces voor bezoekers, medewerkers en contractors. Zoals het beheren van afspraken, parkeren, faciliteiten en vertrek (visitor management, self-service, autorisatie).
 • Lange wachttijden en ingewikkelde procedures wil voorkomen bij het verlenen van toegang aan personen tot uw gebouw of terrein. 
 • Alleen de juist gekwalificeerde personen toegang kunnen verkrijgen tot je gebouw of terrein. 
 • Personen en voertuigen die uw locaties betreden altijd snel worden gecontroleerd en daarmee veilig en in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgevingen binnentreden.
 • Automatisch en aantoonbaar voldoet aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsmigratie, fiscaliteit, sociale zekerheid en illegaliteit.

 

Zijn een of meerdere van deze punten voor jullie bedrijf van belang?

Dan is YIM van toegevoegde waarde voor jullie. Benieuwd op welke domeinen YIM je kan helpen? Neem dan contact op.

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd?

YIM past privacy by design toe. Het beschermen van persoonsgegevens is vanaf de ontwerpfase van YIM meegenomen als kernelement. 

 

YIM beschikt over een CIPP/E en CISM gecertificeerde Privacy Officer. Daarnaast worden alle gegevens uit de digitale persoonsdossiers met alle relevante gegevens, documenten en certificaten aangeboden vanuit een ISO 27001 gecertificeerd datacenter. Zowel de data als communicatie worden geëncrypt en 24/7 gemonitord.

Hoe wordt YIM geïmplementeerd?

Hoe gaan wij te werk wanneer je kiest voor YIM, Your Identity Manangement? Voor de uitvoering van YIM wordt een bewezen aanpak toegepast. Bij alle fases word je actief betrokken. Zo gaan we gezamenlijk met YIM voor het beste resultaat. 

In welke branches komt YIM tot haar recht?

YIM heeft ruim 25 jaar ervaring op het gebied van bezoekers- en toegangsregistratie, contractor management, visitor management, security- en identity management gebundeld op haar platform. YIM is vertrouwd met een groot aantal sectoren met ieder hun eigen specifieke uitdagingen, regelgeving en wensen. 

 • Zakelijke dienstverlening
 • Industrie, bouw & offshore
 • Overheden, onderwijs en recreatie
 • Ziekenhuizen en zorginstellingen
Welke integratiemogelijkheden biedt YIM?

YIM is opgebouwd op Microsoft Azure en is volledig API-based: dus naadloos met andere security, toegang, HR of ERP-systemen te koppelen. YIM is als platform ontwikkeld en biedt zelfstandig oplossingen. Let’s connect! Een overzicht vind je hier.