Spring naar content
Home · Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

In Nederland gelden diverse wetgevingen als het gaat om verwerking van gegevens, veiligheid en of in het inzetten van externen. Als opdrachtgever bent u eindverantwoordelijk voor het juist naleven van deze wetten. Hoe maakt u als organisatie de vertaalslag?

Om aantoonbaar te voldoen aan wet- en regelgevingen, is het van belang dat organisaties dit borgen in de processen van hun security of identity systemen. Het identity management platform YIM waarborgt deze complexe eisen in haar workflows en het overzichtelijke dashboard.

YIM ondersteunt organisaties in een correcte dossiervorming. Bij het opvoeren van bijvoorbeeld leveranciers, contractors of nieuwe inhuurmedewerkers wordt aan de hand van een aantal criteria bepaald aan welke wetten voldaan moet worden.

Belangrijke wetgevingen die van toepassing zijn:

 

WagwEU

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU)

De WagwEU is een wet die kijkt naar bedrijven en ZZP’ers gevestigd in de EER of Zwitserland, die tijdelijk in Nederland werkzaamheden komen verrichten. Voor ZZP’ers geldt een meldingsplicht indien zij actief zijn in bepaalde risicosectoren.

Waadi

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)

Deze wet schrijft voor dat bedrijven (ongeacht vestigingsland) die werknemers tegen betaling detacheren, uitzenden of payroll-en aan opdrachtnemers zich bij de KvK moeten registeren. Opdrachtgevers dienen te controleren of het bedrijf, waar ze personen inhuren, bij het KVK is geregistreerd en met de juiste SBI codes.

Wka

De Wet ketenaansprakelijkheid

Deze wet is van toepassing in situaties van aanneming van werk (ketenaansprakelijkheid) en inlening van personeel (inlenersaansprakelijkheid). De ketenaansprakelijkheid heeft het oog op de situatie dat een aannemer voor een opdrachtgever buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard uitvoert tegen een te betalen prijs (resultaatverbintenis).

DBA

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA)

Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben graag zekerheid over de arbeidsrelatie die ze met elkaar aangaan. Tot 1 mei 2016 kon dit met de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Sinds 1 mei 2016 is deze vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA).

Wav

Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav)

De Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav) is van toepassing op ‘vreemdelingen’ en bepaalt wie in Nederland mag werken. De Wav geeft ook voorwaarden waaronder een opdracht-/werkgever buitenlandse werknemers van buiten de EER en Zwitserland (derdelanders) kan laten inzetten indien er sprake is van grensoverschrijdende dienstverlening.

 

WAS

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

De Wet Aanpak Schijnconstructies (Was) beschermt werknemers tegen onderbetaling en moet eerlijke werkgevers beter beschermen tegen oneerlijke concurrentie. Via de Was is de opdrachtgever medeverantwoordelijk voor betaling van het juiste loon. Indien een werknemer niet voldoende loon ontvangt, dan kan hij direct de opdrachtgever van zijn werkgever voor het tekort aan loon aanspreken.

Meer informatie over wet- en regelgeving

Nsecure heeft een partnership met een advocatenkantoor gespecialiseerd in sociaal- en arbeidsrecht. Met deze samenwerking kunnen wij organisaties begeleiden en ondersteunen met het inrichten van een correct personeelsdossier voor inhuur van personeel. En kunnen we ervoor zorgen dat de wet- en regelgeving binnen ons identity managementplatform YIM goed geborgd blijft. Heeft u vragen over wet- en regelgeving? Neem dan contact op met het YIM team.

 

Whitepaper De compliancy puzzel bij inzet van extern personeel

Download hier