Spring naar content
Home · YIM blogs · WEBINAR Bent u compliant bij inhuur van externen

WEBINAR Bent u compliant bij inhuur van externen

In Nederland gelden diverse wetgevingen als het gaat om het inzetten van personeel van derden. De Wet Ketenaansprakelijkheid (Wka), Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) zijn er slechts enkele. Als opdrachtgever bent u eindverantwoordelijk voor het juist naleven van deze wetten.  

Maar hoe maakt u als organisatie de vertaalslag? Wat wordt er verwacht van al uw afdelingen? En hoe borgt u de wet- en regelgeving in uw identity of security systemen en processen? Nsecure en Pellicaan Advocaten nemen u mee in de wetgevingen die u absoluut niet mag vergeten bij het inhuren van extern personeel én de vertaalslag binnen uw identity en security systemen.

  • Voor wie: Inkoop managers, Safety managers, Security managers, Compliancy managers, Facility managers, QHSE managers, IT managers.
  • Sprekers: Jasper van der Voet – Pellicaan Advocaten, Edward van Kempen – Pellicaan Advocaten, Alex Smaling – Nsecure en Cedric van Riemsdijk – Nsecure

 

 

Interesse? Klik hier om ons webinar terug te kijken