Spring naar content
#Nieuws

Verbeterde ISPS-compliance met YIM!

De wereld van havenbedrijven, maritieme toeleveranciers en zeescheepvaart is een bijzonder marktsegment met heel specifieke uitdagingen. Van winning van olie op zee en opwekken van windenergie tot aan grootschalige logistieke knooppunten; hier vinden werkzaamheden plaats waarbij enkel de hoogste graad van veiligheid volstaat. Niet alleen voor de betrokken medewerkers en contractors, maar ook voor de continuïteit van de operatie. Het beheer van toegang tot deze hybride locaties moet niet alleen 100% goed geregeld zijn, maar ook compliant zijn met de wettelijke kaders en Safety vereisten. Denk bijvoorbeeld aan de ISPS-normering. Binnen de maritieme sector kan dit een voortdurende bron van stress en onzekerheid zijn. Maar wat is eigenlijk de ISPS-normering? En wat betekent dit voor het securitybeleid op deze locaties die volop in ontwikkeling zijn? Wij vroegen het aan Cedric van Riemsdijk, Business Manager YIM , om te begrijpen hoe zij helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden.

ISPS-achtergrond

De ISPS-code is opgesteld door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Deze code beschrijft de minimale veiligheidseisen met betrekking tot de beveiliging van schepen, havenfaciliteiten en overheidsinstanties om opzettelijk onrechtmatig handelen te voorkomen. In de ISPS-code zijn ook diverse doelstellingen uitgeschreven, zoals:

  • Creëer een internationaal raamwerk voor samenwerking
  • Bepaal de rollen en verantwoordelijkheden van alle partijen
  • Zorg voor een vroege en efficiënte samenwerking en uitwisseling van informatie
  • Bied een methodologie aan voor scheeps- en havenveiligheidsbeoordelingen
  • Zorgen voor adequate en evenredige maritieme veiligheidsmaatregelen

De uitdaging: De juridische storm van Maritieme veiligheid

Vaak zijn bedrijven binnen de maritieme sector kwetsbaar door hun hybride karakter. Zo erkent Cedric van Riemsdijk de unieke uitdagingen en kwetsbaarheden die van toepassing zijn aan deze complexe werkomgeving. Dit brengt niet alleen operationele uitdagingen met zich mee, maar vergroot ook de kwetsbaarheid in geval van calamiteiten. De beperkte bereikbaarheid verklaart waarom het preventiestuk zo belangrijk is. Stelt u zich eens voor wat ongeautoriseerde personen op booreilanden (of op zeeschepen) aan levensgevaarlijke situaties kunnen veroorzaken of andere bedreigen, met als gevolg dat personeel in levensbedreigende situaties terechtkomt. Bovendien wordt dit gevoel van kwetsbaarheid versterkt door de complexiteit van wet- en regelgeving als het gaat om de inzet van personeel en derden en het veilig verlenen van toegang tot deze hybride locaties. Zo stelt de ISPS-code een harde eis om de toegang tot verschillende delen van het schip/haven te beperken voor personeel, externe aannemers en bezoekers. Juist nu is een hoge security awareness en effectieve eerste-toegang procedures noodzakelijk om onnodige vertragingen te voorkomen en continuïteit te behouden.”

Het toegangsmanagement van Allseas

Voor bedrijven in de maritieme sector is de verantwoordelijkheid groot. Zo is een essentiële vereiste het volgen en verifiëren van de identiteit van alle personen die een schip in de haven behandelen of betreden. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat een persoon voldoet aan de gegeven veiligheidscertificaten om zijn werk op het schip op een veilige manier te kunnen uitoefenen. Om deze complexe uitdagingen aan te pakken, heeft Allseas, een wereldwijd toonaangevende aannemer in de offshore energiemarkt gekozen voor de oplossingen van Nsecure, IT-dienstverlener en marktleider op het gebied van toegangsverlening en veiligheid en YIM. Zo zocht Allseas naar gebruiksvriendelijke oplossing dat naadloos aansluit bij het toekomstperspectief, maar ook de hoge eisen rondom hun ISPS-identiteit code, veiligheid en toegangsbeheer.

YIM voor maximale veiligheid en zekerheid

Bij YIM begrijpen we dat bedrijven zoals Allseas veilig en compliant willen zijn en zekerheid willen hebben over hun complexe uitdagingen. Om dit te kunnen realiseren, bieden wij een SaaS-platform voor toegangs- en identiteitsbeheer dat controle en inzichten biedt. Dit stelt bedrijven zoals Allseas in staat om identiteitsbeheer, toegangscontrole en beveiligingsprocessen te stroomlijnen en te verbeteren. Door middel van onze contractor managementoplossing kunnen zij het niveau van veiligheid en compliance verhogen, waardoor zij hun operationele risico’s beter kunnen beheren en voldoen aan de geldende regelgeving. Zo legt Van Riemsdijk uit: “Het toegangsproces moet snel antwoorden kunnen geven op basis van een aantal security-overwegingen. Je moet zeker weten wie je toegang geeft, wie die persoon werkelijk is en of hij of zij beschikt over de benodigde rechten. Door vooraf certificaten en documenten zoals ID-documenten en rijbewijzen in een persoonlijk digitaal dossier op te slaan, samen met certificaten en bewijzen van het volgen van specifieke beveiligingstrainingen die AVG-proof zijn, wordt elke contractor, bezoeker of medewerker geverifieerd voordat ze het terrein betreden. Hierdoor krijgen bezoekers sneller groen (of rood) licht om de locatie wel of niet te betreden.

Het resultaat? Gecontroleerde toegang voor individuen op basis van de vereiste kwalificaties, waardoor wordt voldaan aan de ISPS-code. Bovendien is Allseas nu in staat het aantal ongevallen per gewerkt uur (LTIFR) en het totale aantal ernstige ongevallen (LTI) drastisch te verminderen. Dit leidt ook tot verlaging van de kosten voor wachturen van contractors, aangezien de werkvergunningen nu volledig compliant zijn en voldoen aan de wet- en regelgeving.

Een onmisbare schakel

Zo vertelt Alain Cras, Vessel Manager bij Allseas: “Het concept voldoet aan alle voorwaarden als het gaat om het snel en gecontroleerd aanmelden van personen. Daarnaast is er een koppeling met ons ERP-systeem voor urenregistratie. Inmiddels bewijst de gekozen oplossing haar toegevoegde waarde en is het concept uitgerold over alle (hybride) vestigingen. Aanmeldingen, autorisaties en accreditaties van personen verlopen nu sneller, veiliger en compliant met de wet- en regelgeving. Ook zorgt de oplossing voor forse kostenbesparingen, doordat wij 24/7 inzicht hebben op de duur van de uitgevoerde werkzaamheden van onderaannemers.”

Over YIM: De oplossing voor contractor, visitor en employeemanagement

YIM is door @Nsecure ontwikkeld op basis van meer dan 25 jaar kennis en ervaring op het gebied van identity & acces management. YIM werkt voor opdrachtgevers in zeer diverse sectoren; van petrochemie, Maritiem tot financiële dienstverleners. Met elk hun specifieke uitdagingen en regelgeving. Heeft u ook dezelfde mate van controle en naleving als dit bedrijf? Laat u door YIM adviseren hoe dit binnen uw instelling het best vormgegeven kan worden. Onze specialisten staan voor u klaar.