Spring naar content
#Nieuws

Onzeker over Privacy? YIM Helpt!

28 januari ’24 markeert niet alleen de Dag van de Privacy, maar ook de ondertekening van het Dataprotectieverdrag in 1981. Terwijl we deze dag vieren, onthullen wij ook de schokkende cijfers van 2023 die de verontrustende realiteit van grootschalige cyberaanvallen en datalekken weergeven. Met maar liefst 8.214.886.660 gelekte records en boetes die tot 4.418.921.884 euro opliepen, is het belangrijk om de complexiteit van gegevensbeheer in de huidige regelgevende omgeving te erkennen, (GDPR Enforcement, 2023).

Maar dat is nog niet alles. 2023 markeert ook het begin van de implementatietermijn van de NIS 2 richtlijn, waarmee Europa zich beweegt naar een uniforme standaard voor (cyber) risico’s voor netwerk- en informatiesystemen. Benieuwd hoe YIM zich houdt aan de strengste privacy eisen? En ervoor kan zorgen dat uw organisatie nooit op televisie komt na een datalek? Lees dan verder!

 

De Uitdaging: Wettelijke vereisten versus privacybescherming

Veel organisaties worden geconfronteerd met een schijnbare tegenstelling. Aan de ene kant vereisen wettelijke kaders in bepaalde industrieën, de verzameling van uitgebreide persoonsgegevens en certificeringen. Aan de andere kant dicteren de GDPR en AVG strikte regels voor het minimaliseren van gegevensverzameling en het waarborgen van privacy. Het niet voldoen aan deze verplichtingen kan leiden tot boetes of, erger, reputatieschade wat kan leiden tot verlies van klanten, partners en zelfs talent.

 

YIMs Benadering: Privacy by Design

YIM, hét SaaS-platform voor Physical Identity & Acces Management, ontwikkeld door Nsecure, YIM begrijpt het belang van dit samenspel en conformeert zich aan de strengste privacy-eisen. Sinds 2008 biedt het een innovatieve oplossing die ervoor zorgt dat persoonsgegevens adequaat worden beveiligd en verwerkt. Het platform verzamelt uitsluitend de absoluut noodzakelijke informatie volgens de wettelijke kaders, terwijl het zich houdt aan de principes van gegevensminimalisatie en privacybescherming zoals voorgeschreven door de GDPR en AVG. Door deze strategische benadering weet YIM een evenwicht te vinden tussen wettelijke vereisten en de naleving van de GDPR en AVG.

 

Flexibele bewaartermijnen in overeenstemming met de wet

Een ander belangrijk aspect van YIM is het hanteren van variabele bewaartermijnen. Deze termijnen worden aangepast aan de specifieke vereisten van de situatie, waardoor organisaties hun gegevensbeheer kunnen afstemmen op zowel de eisen van de wet als de principes van de AVG. Dit systeem zorgt ervoor dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is voor het beoogde doel, terwijl het toch voldoet aan de wettelijke eisen. Deze benadering zorgt ervoor dat organisaties voldoen aan de vereisten voor certificering en toegangsbeheer, zonder onnodige risico’s te nemen in termen van gegevensopslag.

 

Resultaat: Samen op weg naar een veilige wereld ✅

Op de Dag waarop we internationaal extra aandacht geven aan persoonsgegevens en het belang van de juiste bescherming ervan, is het cruciaal om oplossingen zoals YIM te erkennen, die een brug slaan tussen de noodzaak voor uitgebreide gegevensverzameling door wettelijke kaders en de vereisten voor privacybescherming en gegevensminimalisatie van de GDPR en AVG. Door een evenwichtige benadering te bieden, stelt YIM organisaties in staat om aan beide eisen te voldoen, waardoor ze zowel compliant als verantwoordelijk blijven in hun gegevensbeheerpraktijken.

Bent u onzeker over uw privacy? Of wilt u meer weten over YIM? Onze specialisten, waaronder onze CISSO CIPPE/E – Information security & privacy consultant, Alexander Snel adviseert en ondersteunt u graag met het maken van de vertaalslag naar de praktijk. Het resultaat? Security omgevingen die privacy-proof zijn.

Meer informatie? Neem contact met ons op!