Spring naar content
#Nieuws

Voorbereiding op de NIS2

In een tijdperk getekend door pandemieën, geopolitieke onrust en explosieve toename van cyberdreigingen, staat de veiligheid van onze samenleving en economie op scherp. Te midden van deze onzekerheid heeft de Europese Unie een essentiële stap gezet met de invoering van de NIS2-richtlijn, een gamechanger voor bedrijven in kritieke sectoren. Deze richtlijn belooft niet alleen de digitale maar ook de economische veerkracht van de EU-lidstaten te versterken. Maar de grote vraag blijft: wat betekent dit concreet voor uw organisatie? Hoe kan NIS2 u helpen om niet alleen te overleven, maar ook uw organisatie toekomstbestendig te maken?

NIS2-richtlijn: wat betekent het?

De Network and Information Systems 2 Directive, beter bekend als NIS2, is een Europese wetgeving gericht op het beveiligen van digitale netwerken en informatiesystemen. Deze richtlijn heeft als doel een fundament van cyberbeveiligingsmaatregelen te creëren voor organisaties die essentiële diensten leveren. Als een significante update van de oorspronkelijke NIS-richtlijn, die zowel digitale dienstverleners als vitale aanbieders in kritieke sectoren beslaat, breidt NIS2 het toepassingsgebied uit met sectoren zoals afval(water)beheer, post- en koeriersdiensten, overheidsdiensten en platforms voor sociale netwerken. Kortom richt de NIS2 zich op organisaties actief in zowel essentiële als belangrijke sectoren.

Essentiele sector:

·        Energie

·        Vervoer

·        Bankwezen

·        Infrastructuur van de financiële markten

·        Gezondheidszorg

·        Drinkwater

·        Digitale Infrastructuur

Belangrijke sector:

·        Post- en koeriersdiensten

·        Afvalmanagement

·        Chemische productie en distributie

·        Maakindustrie

·        Digital providers

Waarom zou de NIS2 een prioriteit moeten zijn?

De NIS2 biedt bedrijven de kans om ervoor te zorgen dat ze over de nodige mensen, processen en partners beschikken om hun activiteiten te beschermen, de bedrijfscontinuïteit te garanderen en digitale transformatie mogelijk te maken. Bovendien zal het naleven van de NIS2 helpen om het vertrouwen van klanten, partners en aandeelhouders op te bouwen. Maar wat kunt u als organisatie doen om ervoor te zorgen dat we de NIS2 op de meest effectieve manier aanpakken? Aan de hand van drie brede uitgangspunten: Mensen, Planning en Partners.

Mensen

Succes in transformatieprocessen, waaronder de versterking van cyberbeveiliging ter voorbereiding op NIS2, vereist een holistische aanpak die mensen, bedrijfscultuur en technologie omvat. Cyberbeveiliging overstijgt de IT-afdeling en vereist collectieve inzet en vaardigheidsontwikkeling over alle lagen van een organisatie. Met 62% van de aanvallen via malware, vaak via social engineering, speelt het menselijke aspect een cruciale rol. Daarnaast is het versterken van cyberbeveiligingsteams essentieel, temeer omdat Europa te maken heeft met een tekort aan 500.000 gespecialiseerde professionals. AI-tools kunnen ondersteunen door de efficiëntie te verhogen en de werklast te verminderen.

Planning

Als organisatie kunt u een plan op stellen voor het voorkomen van en reageren op incidenten. Zo is het belangrijk om te weten dat de NIS2 vereist dat bedrijven plannen hebben om risico’s te beperken en incidenten aan te pakken wanneer ze daadwerkelijk plaatsvinden.

Partners: YIM als betrouwbare partner

Organisaties moeten straks in control zijn over meer identiteiten dan alleen die van henzelf. Dit betekent ook dat in de NIS2 nieuwe manieren van verslaglegging en controle moeten worden toegepast – zero trust is the way to go! Hoewel de NIS2 niet expliciet verwijst naar identiteits- en toegangsbeheer, wordt het belang van toegangscontrolebeleid wel kort genoemd. Dit onderstreept dan ook de essentiële rol van Physical Identity & Acces Management als het onzichtbare fundament van NIS2. Met ons SaaS-platform voor toegangs- en identiteitsbeheer, ontwikkeld door Nsecure, hanteren wij een proactieve aanpak in het beheer van identiteit, gestelde vereisten en toegang. Dit biedt bedrijven naast controle en inzichten ook kostbare tijd en geld die zij kunnen besparen. Bovendien zijn wij trots te vermelden dat we reeds beschikken over internationaal erkende ISO27001 en ISO27701 certificaten en in het bezit zijn van de SOC2 type II assurantieverklaring. Dit onderstreept onze toewijding aan een solide en effectieve aanpak voor informatiebeveiliging en privacy. Door samen te werken met YIM, kunnen organisaties een robuust fundament leggen voor hun cybersecurity-inspanningen, essentieel voor de naleving van NIS2 en de bescherming tegen de steeds evoluerende cyberdreigingen van vandaag.

Bent u onzeker over uw privacy? Of wilt u meer weten over YIM? Onze specialisten, waaronder onze CISSP CIPPE/E – Information security & privacy consultant, Alexander Snel adviseert en ondersteunt u graag met het maken van de vertaalslag naar de praktijk. Het resultaat? Een kans om uw bedrijf toekomstbestendig te maken, de soevereiniteit van Europa te helpen beschermen en het vertrouwen op te bouwen bij uw stakeholders.