Spring naar content
Home · YIM blogs · Blog · Grensoverschrijdende detachering?

Grensoverschrijdende detachering?

Dagelijks meerdere contractors op locatie, tientallen aanvragen voor het verrichten van werkzaamheden en honderden voertuigen die uw terrein betreden. Wie om zich heen kijkt in een industriële omgeving, ziet dat veiligheid een cruciale rol speelt in alle bedrijfsprocessen. Evenals wet- en regelgeving. Vanaf 1 maart 2020 geldt namelijk een meldplicht voor buitenlandse werkgevers en zelfstandigen voor het verrichten van werkzaamheden in Nederland.

Meldplicht vanaf 1 maart 2020

De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) regelt de arbeidsvoorwaarden waarop Europese werknemers recht hebben als zij tijdelijk vanuit een EER-land of Zwitserland in Nederland werken. In deze wet staat dat werknemers recht hebben op bepaalde arbeidsvoorwaarden die Nederland vanwege de detacheringsrichtlijn heeft vastgesteld. Nu, bijna vier jaar na het van kracht worden van de Wet, is het laatste onderdeel klaar om in gebruik te worden genomen. Vanaf 1 maart 2020 geldt namelijk een meldingsplicht: buitenlandse werkgevers en zelfstandigen zijn verplicht om hun werkzaamheden in Nederland aan te kondigen via het ‘Meldloket WagwEU’.

Een melding is noodzakelijk voor detacheringen naar Nederland die aanvangen vanaf 1 maart 2020 of later. De meldplicht geldt niet voor detacheringen aangevangen voor deze datum. Bij het registreren van de melding dient men o.a. de volgende informatie aan te leveren;

  • Identiteit van de persoon die de melding maakt en informatie over de onderneming
  • Identiteit van de klant in Nederland en branche waarin de activiteiten worden uitgevoerd
  • De werklocatie en periode van de detachering
  • Identiteit van de gedetacheerde werknemer(s)
  • De A1 verklaring en/of ander bewijs waaruit volgt waar sociale premies worden afgedragen voor de gedetacheerde werknemer

Toezicht op naleving

De Inspectie SZW houdt toezicht op de WagwEU en op de naleving van de Nederlandse arbeidswetgeving. Blijkt uit een controle van gegevens of bij een bezoek aan de werkplek dat de komst van de buitenlandse werknemers niet gemeld is, dan kunnen de werkgever en opdrachtgever een boete krijgen.

Meer informatie, checklists en stappenplannen voor het registreren van de melding, zijn te vinden op de officiële website www.postedworkers.nl

Impact op Dataclient en YIM

Het team van YIM onderzoekt op dit moment in hoeverre er voor deze wetgeving technische ondersteuning wenselijk is vanuit de workflow & identity platformen Dataclient en YIM. Vooralsnog hangt dit nauw samen met de mogelijkheden die vanuit de overheid worden geboden.

Meer weten over de impact van de WagwEU op toegang en identity processen?